0904 534 529 / phamdinhhuyenvlc@gmail.com
Dương lịch: 15/07/2024 / Âm lịch: 10/06/2024

Kỳ môn độn giáp

Dịch vụ phong thủy | 17/08/2020 | 3938 lượt xem

Bộ Kỳ Môn Độn Giáp này tương truyền là của hai vị tiên sinh Trương Tử Phòng và Gia Cát Lượng làm ra bí kíp. Ở trong nói về hành quân xuất trận cho đến chiệm nghiệm ẩn độn mọi việc, không việc gì là không có ứng nghiệm, bởi vì Trương Tử Phòng được Hoàng Thạch Công chân truyền, phò Hán Cao Tổ xuất sư và điền thành tổng cục 18 cách mà thành công quyết thắng.

Dữ liệu đang được cập nhật ...

Kỳ môn độn giáp

Lập trận kỳ môn

Dự đoán sự việc

Dự đoán bệnh tật