THẦY HUYẾN PHONG THỦY
THẦY HUYẾN PHONG THỦY
Giúp bạn thân tâm an lạc, cuộc sống hạnh phúc và tích cực. Từ đây ta hiểu phong thủy chính là cuộc sống, là sự cân bằng hài hòa của các yếu tố tự nhiên: Nước, không khí và ánh sáng. Con người có thể và chỉ có thể dựa vào thiên nhiên, tôn trọng thế giới tự nhiên mới kiến tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp.
Nhật ký phong thủy