0904 534 529 / phamdinhhuyenvlc@gmail.com
Dương lịch: 15/07/2024 / Âm lịch: 10/06/2024

Đặt lịch xem phong thủy

Blog phong thủy | 15/01/2021 | 3303 lượt xem

Do có nhiều ca xem phong thủy trong một ngày, nên Quý khách cần xem và tư vấn phong thủy cần đặt lịch trước ít nhất 03 ngày để bộ phận sếp lịch và hẹn lịch thầy phong thủy Phạm Đình Huyến đến xem phong thủy.

Để đặt lịch đến địa điểm xem phong thủy Quý khách cần lưu ý cung cấp đầy đủ các thông tin và theo quy trình sau:

Bước 01: Cung cấp thông tin cần xem phong thủy cho nhà ở hay nhà xưởng, văn phòng công ty hoặc thiết kế phong thủy nhà mới

Bước 02: Thống nhất chi phí dịch vụ xem phong thủy.

Bước 03: Cung cấp địa chỉ cần xem và tư vấn phong thủy

Bước 04: Đặt lịch mời thầy đến xem và tư vấn phong thủy (Trước 03 ngày) Liên hệ theo số điện thoại 0904 534 529 (Zalo) Thầy Phạm Đình Huyến

Bước 05: Chuyển khoản chi phí xem phong thủy trước khi thầy đến xem phong thủy (Thông tin chuyển khoản)

Đặt lịch xem phong thủy

Hẹn lịch xem phong thủy

Mời thầy xem phong thủy