0904 534 529 / phamdinhhuyenvlc@gmail.com
Dương lịch: 22/05/2024 / Âm lịch: 15/04/2024

Ngũ hành phương vị

Blog phong thủy | 25/07/2021 | 2564 lượt xem

Ngũ hành phương vị Đông Tây Nam Bắc, ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ của 24 sơn hướng có quan hệ hỗ trợ tương mật thiết. Phương Đông thuộc Mộc, phương Tây thuộc Kim mà Kim khắc Mộc, phương Nam thuộc hành Hỏa, phương Bắc thuộc hành Thủy, mà Thủy khắc Hỏa. Còn hành thổ chính là trung tâm của 24 sơn.

ngu hanh phuong vi

TỨ XUNG (TÝ NGỌ, MÃO DẬU)

Bốn chính vị của 24 sơn là dựa vào khẩu quyết sắp xếp 12 địa chi của Tiên Thiên La Kinh.

Tứ chính đó là: Chính Bắc, chính Nam, chính Đông, chính Tây.

Địa chi Tý ở bên dưới của đồ hình, vì Thủy trong tự nhiên ở dưới Hỏa, bên trên là Thái Dương thuộc Hỏa, mà Ngọ Hỏa chính ở vị trí này. Mão thuộc Mộc ở phương Đông, Dậu thuộc Kim ở phương Tây, nguyên lý tương xung Mão Dậu cũng là lý do hai cái đối nhau.

tu xung ty ngo mao dau

Tứ xung Tý - Ngọ, Mão - Dậu

 

Ngũ hành

Phương vị

Ngũ hành của các phương vị