0904 534 529 / phamdinhhuyenvlc@gmail.com
Dương lịch: 15/07/2024 / Âm lịch: 10/06/2024

Ngũ hành 12 địa chi và 10 thiên can

Blog phong thủy | 30/07/2021 | 1746 lượt xem

I. 12 Địa Chi:

1. Tý + Thủy

2. Sửu - Thổ

3. Dần + Mộc

4. Mão - Mộc

5. Thìn + Thổ

6. Tị - Hỏa

7. Ngọ + Hỏa

8. Mùi - Thổ

9. Thân + Kim

10. Dậu - Kim

11. Tuất + Thổ

12. Hợi - Thủy

II. 10 Thiên Can

1. Giáp + Mộc

2. Ất - Mộc

3. Bính + Hỏa

4. Đinh - Hỏa

5. Mậu + Thổ

6. Kỷ - Thổ

7. Canh + Kim

8. Tân - Kim

9. Nhâm + Thủy

10. Quý - Thủy

Ngũ hành 12 địa chi

Ngũ hành 10 thiên can

Ngũ hành âm dương thiên can địa chi