0904 534 529 / phamdinhhuyenvlc@gmail.com
Dương lịch: 14/04/2024 / Âm lịch: 06/03/2024

Ngày lập xuân năm Tân Sửu 2021

Tin tức | 03/02/2021 | 764 lượt xem

Hôm nay ngày 22 tháng 12 năm 2020 tức ngày 03/02/2021 lúc 21h59 phút là thời điểm bắt đầu của tiết Lập xuân, chính thức bước vào năm Tân Sửu 2021. Thường sẽ có hoạt động xuất hành đón linh khí của trời đất vào thời khắc chuyển giao quan trọng này. 
Mọi người đi về khu vực phía bắc của ngôi nhà mình, hoặc là công viên, hoặc là con đường, ... để đi dạo, đánh cầu, đi bộ v.v.
Thời gian khoảng chừng 15 hoặc 20 phút rồi đi lại đường cũ về nhà. Chọn chỗ sạch sẽ nhé, xa thì đi sớm chút, miễn tới chỗ hoạt động đúng 21h59 phút là được. 
Năm nay thời điểm lập xuân hơi muộn, mọi người có thể rủ người nhà cùng đi. Chú ý an toàn. Chúc năm mới may mắn, thuận lợi đến với mọi nhà.

Xem thêm tiết khi theo mùa năm Tân Sửu 2021
Ngày giờ Sóc     Ngày giờ các Tiết khí
05/01 10:23 - Tiểu hàn
13/01 12:00    20/01 03:40 - Đại hàn
03/02 21:59 - Lập xuân (Tức 21h:59 ngày 22 tháng 12 năm Canh Tý (Âm lịch)
12/02 02:05    18/02 17:44 - Vũ Thủy
05/03 15:53 - Kinh trập
13/03 17:21    20/03 16:37 - Xuân phân
04/04 20:35 - Thanh minh
12/04 09:31    20/04 03:33 - Cốc vũ
05/05 13:47 - Lập hạ
12/05 02:00    21/05 02:37 - Tiểu mãn
05/06 17:52 - Mang chủng
10/06 17:52    21/06 10:32 - Hạ chí
07/07 04:05 - Tiểu thử
10/07 08:16    22/07 21:26 - Đại thử
07/08 13:54 - Lập thu
08/08 20:50    23/08 04:35 - Xử thử
07/09 16:53 - Bạch lộ
07/09 07:52    23/09 02:21 - Thu phân
06/10 18:05    08/10 08:39 - Hàn lộ
23/10 11:51 - Sương giáng
05/11 04:14    07/11 11:58 - Lập đông
22/11 09:33 - Tiểu tuyết
04/12 14:43    07/12 04:57 - Đại tuyết
21/12 22:59 - Đông chí