0904 534 529 / phamdinhhuyenvlc@gmail.com
Dương lịch: 15/07/2024 / Âm lịch: 10/06/2024

Xem phong thủy nhà em Oanh ở Km 25 Tuyên Quang

Nhật ký phong thủy | 04/05/2022 | 2025 lượt xem

Cổng cửa sai phong thủy đương vận

Hiện tại cổng sửa đặt sai, dẫn đến công việc đầu vào của gia chủ khó khăn. Thầy Huyến tư vấn chuyển cổng từ phương vị Đông sang phương vị Nam của căn nhà, tư vấn đào ao ở mảnh vườn phía trước căn nhà. Gia chủ làm theo tư vấn.

Vị trí bếp đặt sai phong thủy đương vận, dẫn tới công việc và tiền bạc làm đến đâu tiêu hao đến đó, thầy Huyến tư vấn chuyển bếp sang vị trí mới, gia chủ làm theo tư vấn.

Khu chuồng lợn phía sau nhà gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chủ nam và công việc của gia đình, thầu Huyến tư vấn rỡ bỏ khu chuồng lợn này, đảm bảo luôn khô thoáng. Gia chủ làm theo tư vấn.