0904 534 529 / phamdinhhuyenvlc@gmail.com
Dương lịch: 23/05/2024 / Âm lịch: 16/04/2024

Phong thủy đào giếng dựa theo 24 sơn hướng của nhà

Blog phong thủy | 02/03/2022 | 2529 lượt xem

Phong thủy đào giếng dựa theo 24 sơn hướng của nhà. Bài viết chia sẻ thông tin hữu ích tới mọi nhà.

Nhà tọa Nhâm hướng Bính --> Vị trí có thể đào giếng (Quý, Thìn)

Nhà tọa Tí hướng Ngọ --> Vị trí có thể đào giếng (Khôn, Thìn, Mão)

Nhà tọa Quý hướng Đinh --> Vị trí có thể đào giếng (Dần)

Nhà tọa Sửu hướng Mùi --> Vị trí có thể đào giếng (Giáp, Tỵ)

Nhà tọa Cấn hướng Khôn --> Vị trí có thể đào giếng (Mão)

Nhà tọa Dần hướng Thân --> Vị trí có thể đào giếng (Ất)

Nhà tọa Giáp hướng Canh --> Vị trí có thể đào giếng (Thìn)

Nhà tọa Mão hướng Dậu --> Vị trí có thể đào giếng (Tốn, Mùi)

Nhà tọa Ất hướng Tân --> Vị trí có thể đào giếng (Tỵ, Thân)

Nhà tọa Thìn hướng Tuất --> Vị trí có thể đào giếng (Nhâm)

Nhà tọa Tốn hướng Càn --> Vị trí có thể đào giếng (Khôn, Quý)

Nhà tọa Tỵ hướng Hợi --> Vị trí có thể đào giếng (Thân, Tí)

Nhà tọa Bính hướng Nhâm--> Vị trí có thể đào giếng (Mão)

Nhà tọa Ngọ hướng Tí --> Vị trí có thể đào giếng (Khôn, Giáp)

Nhà tọa Đinh hướng Quý --> Vị trí có thể đào giếng (Thân)

Nhà tọa Mùi hướng Sửu--> Vị trí có thể đào giếng (Nhâm, Mão, Tốn)

Nhà tọa Khôn hướng Cấn --> Vị trí có thể đào giếng (Tí, Ất, Tỵ)

Nhà tọa Thân hướng Dần --> Vị trí có thể đào giếng (Quý)

Nhà tọa Canh hướng Giáp --> Vị trí có thể đào giếng (Nhâm)

Nhà tọa Dậu hướng Mão --> Vị trí có thể đào giếng (Tí, Tỵ)

Nhà tọa Tân hướng Ất --> Vị trí có thể đào giếng (Bính)

Nhà tọa Tuất hướng Thìn --> Vị trí có thể đào giếng (Giáp)

Nhà tọa Càn hướng Tốn --> Vị trí có thể đào giếng (Nhâm, Giáp, Ất)

Nhà tọa Hợi hướng Tỵ --> Vị trí có thể đào giếng (Mão)

Ví dụ: Nhà tọa Hợi hướng Tỵ

Đào giếng tại vị trí Mão hoặc dùng 07 chén nước đầy đặt vào các vị trí muốn đào giếng (07 vị trí khác nhau), đợi đêm trăng sáng thấy chén nước nào có ánh trăng chiếu vào hoặc tại đó có kiến bu thì sẽ đào giếng tại đó.

Chú ý: Không nên đào giếng gần nhà, xác định chính xác tọa hướng và vị trí đào giếng.

Tham khảo thêm:

Chữa sáng mắt bằng đào giếng (Tính năm tháng âm lịch)

1. Năm Tý, Ngọ: Tháng 5 âm lịch đào ở Tuất, Dậu, tháng 11 âm lịch đào ở Mão, Thìn

2. Năm Sửu, Mùi: Tháng 6 âm lịch đào ở Tuất, Hợi, tháng 12 âm lịch đào ở Thìn, Tỵ.

3. Năm Dần, Thân: Tháng 7 âm lịch đào ở Hợi, Tí, tháng 1 âm lịch đào ở Tỵ, Ngọ

4. Năm Mão, Dậu: Tháng 8 âm lịch đào ở Tý, Sửu, tháng 2 âm lịch đào ở Ngọ, Mùi

5. Năm Thìn, Tuất: Tháng 9 âm lịch đào ở Thân, Mùi, tháng 3 âm lịch đào ở Dần, Sửu

6. Năm Tỵ, Hợi: Tháng 10 âm lịch đào ở Thân, Dậu, tháng 4 đào ở Dần, Mão