0904 534 529 / phamdinhhuyenvlc@gmail.com
Dương lịch: 14/04/2024 / Âm lịch: 06/03/2024

Năm sinh và mệnh

Blog phong thủy | 15/01/2021 | 654 lượt xem

Năm sinh                                               Mệnh     Giải nghĩa
1930               1990       Canh Ngọ         Mệnh Thổ     Đất bên đường
1931               1991       Tân Mùi            Mệnh Thổ     Đất bên đường
1932               1992       Nhâm Thân      Mệnh Kim     Vàng chuôi kiếm
1933               1993       Quý Dậu           Mệnh Kim     Vàng chuôi kiếm
1934               1994       Giáp Tuất          Mệnh Hỏa     Lửa trên núi
1935               1995       Ất Hợi               Mệnh Hỏa     Lửa trên núi
1936               1996       Bính Tý             Mệnh Thủy     Nước khe suối
1937               1997       Đinh Sửu          Mệnh Thủy     Nước khe suối
1938               1998       Mậu Dần           Mệnh Thổ     Đất đắp thành
1939               1999       Kỷ Mão              Mệnh Thổ     Đất đắp thành
1940                2000       Canh Thìn         Mệnh Kim     Vàng sáp ong
1941                2001       Tân Tỵ               Mệnh Kim     Vàng sáp ong
1942                2002       Nhâm Ngọ         Mệnh Mộc     Gỗ cây dương
1943                2003       Quý Mùi             Mệnh Mộc     Gỗ cây dương
1944                2004       Giáp Thân          Mệnh Thủy     Nước trong suối
1945                2005       Ất Dậu                Mệnh Thủy     Nước trong suối
1946                2006        Bính Tuất           Mệnh Thổ     Đất nóc nhà
1947                2007        Đinh Hợi            Mệnh Thổ     Đất nóc nhà
1948                2008        Mậu Tý              Mệnh Hỏa     Lửa sấm sét
1949                2009        Kỷ Sửu              Mệnh Hỏa     Lửa sấm sét
1950                2010        Canh Dần          Mệnh Mộc     Gỗ tùng bách
1951                2011        Tân Mão            Mệnh Mộc     Gỗ tùng bách
1952                2012        Nhâm Thìn        Mệnh Thủy     Nước chảy mạnh
1953                2013        Quý Tỵ               Mệnh Thủy     Nước chảy mạnh
1954                2014        Giáp Ngọ           Mệnh Kim     Vàng trong cát
1955                2015        Ất Mùi                Mệnh Kim     Vàng trong cát
1956                2016         Bính Thân         Mệnh Hỏa     Lửa trên núi
1957                2017         Đinh Dậu           Mệnh Hỏa     Lửa trên núi
1958                2018         Mậu Tuất           Mệnh Mộc     Gỗ đồng bằng
1959                2019         Kỷ Hợi               Mệnh Mộc     Gỗ đồng bằng
1960                2020         Canh Tý            Mệnh Thổ     Đất tò vò
1961                2021         Tân Sửu            Mệnh Thổ     Đất tò vò
1962                2022         Nhâm Dần         Mệnh Kim     Vàng pha bạc
1963                2023         Quý Mão            Mệnh Kim     Vàng pha bạc
1964                2024         Giáp Thìn           Mệnh Hỏa     Lửa đèn to
1965                2025         Ất Tỵ                   Mệnh Hỏa     Lửa đèn to
1966                2026         Bính Ngọ             Mệnh Thủy     Nước trên trời
1967                2027         Đinh Mùi              Mệnh Thủy     Nước trên trời
1968                2028         Mậu Thân            Mệnh Thổ     Đất nền nhà