0904 534 529 / phamdinhhuyenvlc@gmail.com
Dương lịch: 23/05/2024 / Âm lịch: 16/04/2024

Chọn tuổi xông đất tết Tân Sửu 2021

Tin tức | 06/01/2021 | 1078 lượt xem

Năm hết tết đến nhà nhà vui xuân năm mới và không quên nhiệm vụ chọn tuổi xông đất xông nhà vào những ngày đầu năm mới để bắt đầu một năm nhiều niềm vui. Bài viết chia sẻ thông tin lựa chọn tuổi hợp với tuổi chủ nhà.

Chủ nhà tuổi Quí Tỵ, Tân Tỵ, Tân Hợi: Kỵ người xông tuổi Ất Hợi

Chủ nhà tuổi Kỉ Tỵ, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Sửu: Kỵ người xông tuổi Đinh Hợi

Chủ nhà tuổi Tân Tỵ, Đinh Tỵ: Kỵ người xông nhà tuổi Kỷ Hợi

Chủ nhà tuổi Ất Tỵ, Kỉ Tỵ, Ất Hợi: Kỵ tuổi xông nhà Tân Hợi

Chủ nhà tuổi Đinh Tỵ, Ất Tỵ, Đinh Mão, Đinh Dậu, Đinh Hợi, Bính Dần, Bính Tuất: Kỵ tuổi xông nhà Quý Hợi

Chủ nhà tuổi Kỉ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu: Kỵ tuổi xông nhà Ất Mão

Chủ nhà tuổi Ất Dậu, Quí Dậu, Quý Tị, Qúy Hợi: Kỵ tuổi xông nhà Đinh Mão

Chủ nhà tuổi Tân Dậu, Ất Dậu: Kỵ tuổi xông nhà Kỷ Mão

Chủ nhà tuổi Quí Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi: Kỵ tuổi xông nhà Tân Mão

Chủ nhà tuổi Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão: Kỵ tuổi xông nhà Quý Mão
Chủ nhà tuổi Nhâm Thìn, Canh Thìn, Canh Tuất: Kỵ tuổi xông nhà Giáp Tuất
Chủ nhà tuổi Mậu Thìn, Nhâm Thìn, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý: Kỵ tuổi xông nhà Bính Tuất

Chủ nhà tuổi Canh Thìn, Bính Thìn: Kỵ tuổi xông nhà Mậu Tuất
Chủ nhà tuổi Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất: Kỵ tuổi xông nhà Canh Tuất

Chủ nhà tuổi Bính Thìn, Giáp Thìn, Bính Thân, Bính Dần: Kỵ tuổi xông nhà Nhâm Tuất
Tuổi chủ nhà Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý: Kỵ tuổi xông đất Giáp Dần

Chủ nhà tuổi Giáp Thân, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn: Kỵ tuổi xông đất Bình Dần
Tuổi chủ nhà Canh Thân, Giáp Thân: Kỵ tuổi xông đất Mậu Dần
Tuổi chủ nhà Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ: Kỵ tuổi xông đất Canh Dần

Tuổi chủ nhà Canh Thân, Bính Thân, Bính Dần: Kỵ tuổi xông nhà Nhâm Dần
Tuổi chủ nhà Mậu Dần, Bính Dần, Canh Ngọ, Canh Tý: Kỵ tuổi xông nhà Giáp Thân
Tuổi chủ nhà Giáp Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn: Kỵ tuổi xông nhà Bính Thân
Tuổi chủ nhà Canh Dần, Giáp Dần: Kỵ tuổi xông đất Mậu Thân
Tuổi chủ nhà Nhâm Dần, Mậu Dần, Giáp Tý, Giáp Ngọ: Kỵ tuổi xông đất Canh Thân
Tuổi chủ nhà Bính Dần, Canh Dần, Bính Thân: Kỵ tuổi xông đất Nhâm Thân
Chủ nhà tuổi Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn: Kỵ tuổi xông đất Giáp Thìn
Tuổi chủ nhà Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Tý: Kỵ tuổi xông đất Bính Thìn
Tuổi chủ nhà Canh Tuất, Bính Tuất, Canh Thìn, Bính Thìn: Kỵ tuổi xông đất Mậu Thìn
Tuổi chủ nhà Giáp Tuất, Mậu Tuất, Giáp Thìn: Kỵ tuổi xông đất Canh Thìn
Tuổi chủ nhà Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần: Kỵ tuổi xông đất Nhâm Thìn

Tuổi chủ nhà Mậu Ngọ 1978 chọn tuổi xông nhà gồm các tuổi: Bính Dần sinh năm 1986, Mậu Dần sinh năm 1998.

Tuổi chủ nhà Canh Thân 1980 chọn tuổi xông nhà gồm: Ất Tỵ 1965 (Tốt), Đinh Dậu 1957 (Khá), Kỷ Sửu 1949 (Khá), Giáp Thìn 1964 (Khá), Mậu Ngọ 1978 (Khá), Đinh Mão 1987 (Khá), Bính Tý 1996 (Khá), Bính Thân 1956 (Trung bình)

 

Chọn tuổi xông đất tết năm 2021

Chọn tuổi xông đất tết Tân Sửu

Cách chọn tuổi đến xông nhà năm 2021