0904 534 529 / phamdinhhuyenvlc@gmail.com
Dương lịch: 22/05/2024 / Âm lịch: 15/04/2024

Bốn tuổi cần chú ý năm 2023 - Bính Thân, Đinh Dậu, Nhâm Dần, và Quý Mão

Blog phong thủy | 15/01/2023 | 1403 lượt xem

tuoi tot xau nam quy mao 2023

Dựa theo sự vận hành của âm dương năm 2023 Quý Mão, Quý thuộc dương, Mão thuộc âm, âm dương hợp ở Tây mà thành Kim Quý Mão. Hai cực lượng tử giao động ở tần số: 5-10 vận hành theo phương Đông - Tây, tức Mão - Dậu, phương Tây Dậu Kim vượng, phương Đông Mão Mộc nhược cực kỳ suy vi: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ. Mão Mộc bị Mẫu Tử 5-10 làm suy yếu. Hai trục Không - Thời là Dần - Thân, và Mão - Dậu, 4 Địa Chi này đặc biệt nằm trên đường Sinh hoá lượng tử Vũ trụ nên bị ảnh hưởng rất rõ rệt. 4 Chi làm chủ 20 tuổi là:

* 5 tuổi Dần: + 1 Bính Dần, 1926, 1986, + 2 Mậu Dần, 1938, 1998, + 3 Canh Dần, 1950, 2010, + 4 Nhâm Dần, 1962, 2022, + 5 Giáp Dần, 1914, 1974

* 5 tuổi Thân: + 6 Nhâm Thân, 1932, 1992, + 7 Giáp Thân, 1944, 2004, + 8 Bính Thân, 1956, 2016, + 9 Mậu Thân, 1928, 1968, + 10 Canh Thân, 1920, 1980

* 5 tuổi Mão: + 11 Đinh Mão, 1927, 1987, + 12 Kỷ Mão, 1939, 1999, + 13 Tân Mão, 1951, 2011, + 14 Quý Mão, 1903, 1963, + 15 Ất Mão, 1915, 1975

* 5 tuổi Dậu: + 16 Quý Dậu, 1933, 1993, + 17 Ất Dậu, 1945, 2005, + 18 Đinh Dậu, 1957, 2017, + 19 Kỷ Dậu, 1909, 1969, + 20 Tân Dậu, 1921, 1981

20 tuổi trên trong 2 năm 2022 và 2023 chịu sự chi phối năng lượng Vũ Trụ mạnh hơn các tuổi còn lại. Nặng nhẹ tốt xấu tuỳ theo Tứ trụ bản thân mỗi tuổi. Năm 2023 đặc biệt 4 tuổi: Bính Thân, và Đinh Dậu, Nhâm Dần, và Quý Mão.!

Năm Quý Mão 2023 tuổi Quý Mão (Thái Tuế) là đồng hành đồng căn về sức khỏe mệnh Nam và Nữ có phần kém cần chú ý các tháng có chữ Ất chữ Canh. Trong tháng Ất kiêng ngày Canh, trong tháng Canh kiêng ngày Ất.